Hytte i Lyngdal

 

For kunde har vi tegnet denne flotte fritidsboligen i et hyttefelt i Lyngdal kommune. Her har vi startet med mulighetsstudie hvor sol og vindforhold, samt utsikt, stod sentralt.

Ansvarsområde

Arkitektur og ansvarlig søker

Fritidsboligen er tilpasset tomtens utforming og kundens ønsker.

Når vi jobber med slik prosjekter, starter prosessen med en gjennomgang med kunden, hvor ønsker for utforming kommer frem.

Deretter starter vi med ideskisser hvor form og plassering utformes etter kundens ønsker, men også hva som er mulig i forhold til gjeldene reguleringsplan.

Når vi sammen med kunde har kommet frem til ferdige tegninger, starter prosessen med søknad.

Vi kan om ønskelig også innhente priser av utførende firma som håndverker, rørlegger, elektriker etc. og få frem en pris på ferdig oppført hytte.

Har du kjøpt tomt og ønsker hjelp til tegning, prosjektering og søknad – ta kontakt!

Vi hjelper deg å realisere dine drømmer.

Har du et byggeprosjekt du ønsker et tilbud på? Ta kontakt

Våre tjenester

Vi har siden 2013 levert tjenestene våre til fornøyde kunder i Rogaland og Agder

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Les mer

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Les mer

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Les mer

Precut

Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Les mer

Statiske beregninger

Vi har spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Les mer

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Dette for at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Les mer

Et utvalg av prosjekter vi jobber med nå

Hytte Lyngdal

Hytte Mandal

Hytte Sirdalen