Arbeidstegninger

 

Når ditt byggeprosjekt er godkjent, er tiden inne for å utvikle byggemeldingstegninger til gode arbeidstegninger.

Vi utarbeider arbeidstegninger for de fleste type bygninger. Arbeidstegningene vi utarbeider kan brukes av alle fagområder i byggeprosessen. Det blir blant annet inntegnet forslag til plassering av ventilasjonskanaler og avløpsrør.

Vi utarbeider også fundamentsplaner hvor alle punktlaster blir beskrevet.

Arbeidstegningene leveres i målestokk 1:50. Vi er veldig nøye med god målsetting, og setter viktigheten av dette høyt.

Viktigheten av å utarbeide arbeidstegninger fra søknadstegninger kommer tydelig frem når alle fagene skal plassere sitt utstyr. Er det ikke på forhånd utarbeidet bra tegninger for dette vil det fort bli kostbart dersom forandringer må gjøres. Det vil også bli mer synlig innkassing av teknisk utstyr.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med?

Så hva er en arbeidstegning?

En arbeidstegning er i hovedsak et nødvendig utgangspunkt når noe skal produseres. Jobben til en arbeidstegning er å gi et klart bilde av det som skal bygges, med mål og i målestokk.

Det brukes av tømrer/byggmester under oppføring av bygget. Arbeidstegningen danner også grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc.

Arbeidstegninger begynner gjerne med løse skisser som utvikles videre til nøyaktige tegninger som viser bygget fra alle sider. Arbeidstegninger er også et flott redskap nå vi skal visualisere ideer overfor kunder eller håndverkere.

Vi lager arbeidstegninger i målestokk 1:50. Det vil si at 1 centimeter tegning er 50 centimeter i virkeligheten. 1:50 er den mest praktiske målestokken når vi skal tegne nybygg, tilbygg, garasjer, mm.

Ønsker du at vi skal gi deg et tilbud så kan du enkelt kontakte oss i kontaktskjemaet over eller ved å ringe oss på telefon: 924 22 586 eller sende e-post til post@total-prosjektering.no

Våre tjenester

Vi har siden 2013 levert tjenestene våre til fornøyde kunder i Rogaland og Agder

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Les mer

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Les mer

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Les mer

Precut

Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Les mer

Statiske beregninger

Vi har spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Les mer

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Dette for at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Les mer

Et utvalg av prosjekter vi jobber med nå

Hytte Lyngdal

Hytte Mandal

Hytte Sirdalen