Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

For alle nye boliger skal det gjennomføres kontroll av våtrom og av lufttetthet. Det er også krav til kontroll når ombygning av våtrom i eksiterende boliger er søknadspliktige.

Fritidsboliger med mer enn en boenhet er også underlagt krav til kontroll.

Det er tiltakshaver / byggherre som skal engasjere firma for uavhengig kontroll. Det engasjerte kontrollforetaket skal være medtatt allerede i byggesøknad.

Vi har konkurransedyktige priser. Ta kontakt for et tilbud!

Mer om uavhengig kontroll

Med uavhengig kontroll jfr. plan– og bygningsloven menes at det blir gjort en 3. partskontroll av arbeider innenfor et definert ansvarsområde i prosjekterings og/eller utførelsesfasen.

Omfang og innhold av slik kontroll besluttes av tiltakshaver, innenfor de gjeldende minstekrav definert som «obligatorisk uavhengig kontroll», samt eventuelle tilleggskrav fra kommunen.

Oppgaven vi har som ansvarlig utførende foretak innebærer et ansvar for å sikre at tiltaket blir utført på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringsdokumentasjonen, og forøvrig i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b, og med lufttetthet i nye boliger.


ØNSKER DU MER INFORMASJON OM HVA VI KAN HJELPE DEG MED?

Kontakt oss

Skal du i gang med å bygge hus, hytte eller garasje eller skal du bygge på eksisterende bolig? Vi i Total Prosjektering har bistått fornøyde kunder siden 2013.