Uavhengig kontroll

 

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Uavhengig kontroll

For alle nye boliger skal det gjennomføres kontroll av våtrom og av lufttetthet. Det er også krav til kontroll når ombygning av våtrom i eksiterende boliger er søknadspliktige.

Fritidsboliger med mer enn en boenhet er også underlagt krav til kontroll.

Det er tiltakshaver / byggherre som skal engasjere firma for uavhengig kontroll. Det engasjerte kontrollforetaket skal være medtatt allerede i byggesøknad.

Vi har konkurransedyktige priser. Ta kontakt for et tilbud!

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med?

Mer om uavhengig kontroll

Med uavhengig kontroll jfr. plan– og bygningsloven menes at det blir gjort en 3. partskontroll av arbeider innenfor et definert ansvarsområde i prosjekterings og/eller utførelsesfasen.

Omfang og innhold av slik kontroll besluttes av tiltakshaver, innenfor de gjeldende minstekrav definert som «obligatorisk uavhengig kontroll», samt eventuelle tilleggskrav fra kommunen.

Oppgaven vi har som ansvarlig utførende foretak innebærer et ansvar for å sikre at tiltaket blir utført på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringsdokumentasjonen, og forøvrig i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b, og med lufttetthet i nye boliger.

Ønsker du at vi skal gi deg et tilbud så kan du enkelt kontakte oss i kontaktskjemaet over eller ved å ringe oss på telefon: 924 22 586 eller sende e-post til post@total-prosjektering.no

Våre tjenester

Vi har siden 2013 levert tjenestene våre til fornøyde kunder i Rogaland og Agder

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Les mer

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Les mer

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Les mer

Precut

Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Les mer

Statiske beregninger

Vi har spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Les mer

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Dette for at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Les mer

Et utvalg av prosjekter vi jobber med nå

Hytte Lyngdal

Hytte Mandal

Hytte Sirdalen