Arkitekttegninger

Vi lager arkitekttegninger av høy kvalitet hvor vi setter fokus på godt design, smarte planløsninger og ikke minst kundetilfredshet.

Vi utarbeider alt fra ideskisser til endelige tegninger som fasadetegninger, plantegninger, snitt, situasjonsplaner og det som er nødvendig for å kunne søke om ditt tiltak.

Det vil bli levert skreddersøm for å sikre at akkurat din bolig, hytte, garasje eller annet blir som du selv ønsker. Vi jobber tett sammen med kundene våre for å finne de beste løsningene på ønsker og behov. Vi vil også være der som rådgiver for smarte løsninger som du kanskje ikke har tenkt på.

Dersom du trenger hjelp til opptegning av påbygg/tilbygg er det en fordel om tegninger av eksisterende bolig fremskaffes dersom disse eksisterer. Er tegningene eldre og av dårlig kvalitet, starter vi med å tegne opp dine eldre tegninger digitalt, slik at nytt tiltak fremstår som en del av det samla bilde.

Hva er egentlig arkitekttegninger?

En arkitekttegnet bolig eller tilbygg er bolig eller tilbygg som har skreddersøm som svarer godt til byggherrens ønsker og hvor det er en bevisst tilnærming til tiden og stedet. I motsetning til et «ferdighus», er boligen tegnet med tanke på akkurat deg og ikke en generell befolkning.

Å få utarbeidet arkitekttegninger kan sammenlignes med å få en dress eller kjole skreddersydd hos en skredder. Mål, krav og ønsker blir høyt ivaretatt og både reell kvalitet og opplevd kvalitet vil samsvare mer med ønsket.

Fordeler som at boligen eller tilbygget blir tilpasset tomten, en smartere arealutnyttelse, bedre klimatiske forhold og energimessige løsninger og det å ivareta stedlige kvaliteter er noe arkitekttegninger tar mer høyde for. Vårt mål er at akkurat din bolig skal ivareta akkurat dine ønsker. Dine behov og drømmer danner grunnlaget for opptegningen.

Så hva koster arkitekttegning?

Det finnes litt for mange faktorer til at vi kan summere opp et gjennomsnitt på hva arkitekttegninger koster. Noen ønsker veldig intrikate løsninger mens andre går for funksjonalitet og kvalitet. Det vi kan si er at det ikke nødvendigvis trenger å bli så mye dyrere å velge arkitekttegninger over et kataloghus.


ØNSKER DU MER INFORMASJON OM HVA VI KAN HJELPE DEG MED?

Kontakt oss

Skal du i gang med å bygge hus, hytte eller garasje eller skal du bygge på eksisterende bolig? Vi i Total Prosjektering har bistått fornøyde kunder siden 2013.