Precut

 

Det er mange måter og bygge hus på, men Precut er den mest normale og hensikts-messige løsningen der materialene leveres ferdig oppkuttet og merket til byggeplass, også kalt plassbygging. 

 

Precut

Vi lager underlag for produksjon av Precut. Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Det betyr at du får levert prosjekteringsgrunnlag for komplett leveranse av det som skal til for «rammen» i byggverket.

Med denne prosjekteringen kan du velge om du vil kappe alle nødvendige stendere/bjelker/sperr selv utfra kappelister og detaljer med millimeters nøyaktighet, eller om du ønsker det kan du også få levert precuten av en trelastleverandør i området hvor du bor.

Alle dimensjoner blir dimensjonert og levert ikke bare iht. norsk standard, men også iht. anbefalinger og våre erfaringer for å få et hus som oppleves som solid.

Vi bruker Vertex BD (tegneprogram) som genererer maskineringsfiler som brukes av de fleste trelastleverandørene i Norge. Vi kan også være behjelpelige med valg av trelastleverandører om nødvendig.

Med et precutsett blir det veldig enkelt å bygge. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om precut.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med?

Precut er veien å gå

Når du skal i gang med å bygge hus eller et tilbygg, garasje, naust, el. har du ofte en del alternative løsninger på hvordan dette kan løses. Precut er i vårt hode det eneste gode alternativet.

Så hva menes med Precut? Precut eller plassbygging, som det også kan kalles, er en løsning der alt av reisverk blir kappet i korrekte lengder og dimensjoner før det blir levert til byggeplass. Da vil byggmester få et godt merket byggesett som kan bli satt opp mye raskere en om de skulle blitt kuttet til på byggeplass.

Du vil få et komplett byggesett for reisverket, ferdig kappet og godt merket. Alt tilrettelagt for enkel montering der det aldri vil være tvil om hva som skal hvor. Vi prosjekterer komplette arbeids- og monteringstegninger til byggesettet.

 Det finnes en rekke fordeler med Precut

  • Kortere byggetid og byggmester kan jobbe mer effektivt.
  • Bygget blir raskere tett (fuktkontroll)
  • Du får bedre kostnadsoversikt
  • Mer kontroll på kvalitet og fremdrift
  • Det er mer miljøvennlig med mindre kapp, svinn og søppel.
  • Høy kvalitet og presisjon
  • Konkurransedyktige priser

Vi legge stor vekt på at dette skal være enkelt for deg. Alt fra prisforespørsel til evt. bestilling og reisverk ferdig levert på byggeplass skal gå lekende lett.

Ønsker du at vi skal gi deg et tilbud så kan du enkelt kontakte oss i kontaktskjemaet over eller ved å ringe oss på telefon: 924 22 586 eller sende e-post til post@total-prosjektering.no

Våre tjenester

Vi har siden 2013 levert tjenestene våre til fornøyde kunder i Rogaland og Agder

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Les mer

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Les mer

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Les mer

Precut

Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Les mer

Statiske beregninger

Vi har spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Les mer

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Dette for at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Les mer

Et utvalg av prosjekter vi jobber med nå

Hytte Lyngdal

Hytte Mandal

Hytte Sirdalen