Byggesøknad

 

Vi i Total prosjektering har lang erfaring med byggesøknad og plan- og bygningsetaten. Denne erfaringen tar vi med oss for å sikre at nettopp din byggesøknad blir planlagt korrekt og uten feil og mangler.

Typiske oppdrag er  byggesaker som omhandler:

  • Nybygg –  enebolig/fritidsbolig
  • Nybygg –  garasje / hagestue / pergula
  • Endring av bygg
  • Tilbygg / påbygg
  • Riving
  • Forstøtningsmurer
  • Seksjonering / deling av eiendommer

I en byggesøknadsprosess vil vi stå som ansvarlig søker. I de fleste tilfeller er det krav om at søknaden sendes gjennom et godkjent foretak. Byggesøknad dekkes av vår sentral godkjenning.

For å sikre kortes mulig saksbehandling i din hjemkommune er det viktig med en god gjennomføringsplan og en god søknad

Vi hjelper til med alt fra konferering med kommunen, utfylling av nødvendige dokumenter, søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel og helt frem til søknad om ferdigattest. Alt du trenger fra A – Å.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med?

Når og hva skal du med en byggesøknad.

Når du skal i gang med et byggeprosjekt som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må du få en tillatelse fra kommunen før du går i gang.

Denne søknaden må inneholde tilstrekkelig med relevant informasjon slik at kommunen kan behandle søknaden og forhåpentligvis gi deg tillatelse. Grunnen til at vi har en søknadsprosess er kort forklart at du ikke skal bygge noe som er til hinder eller sjenanse for andre.

Det finnes flere typer tiltak som i utgangspunktet er søknadspliktig

Tiltak der det stilles krav om at alle aktører erklærer ansvar i byggesaken

Dette er i hovedsak større tiltak som for eksempel påbygg, fasadeendring, bruksendring, rivning mm.

Noen tiltak kan forestås av tiltakshaver.

Dette er for ett enkelt bygg på opptil 50m2 eller garasje/uthus på opptil 70m2

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Mindre støttemurer, tilbygg og uthus kan ofte oppføres uten søknad. Dere må derimot rapportere tiltakets plassering inn til kommunen. Her finnes det en del forutsetninger så ta gjerne kontakt om du er i tvil.

Vi i Total Prosjektering skal gjøre det enkelt for deg å få tiltaket ditt godkjent. Ønsker du at vi skal gi deg et tilbud så kan du enkelt kontakte oss i kontaktskjemaet over eller ved å ringe oss på telefon: 924 22 586 eller sende e-post til post@total-prosjektering.no

 

Våre tjenester

Vi har siden 2013 levert tjenestene våre til fornøyde kunder i Rogaland og Agder

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Les mer

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Les mer

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Les mer

Precut

Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Les mer

Statiske beregninger

Vi har spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Les mer

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Dette for at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

Les mer

Et utvalg av prosjekter vi jobber med nå

Hytte Lyngdal

Hytte Mandal

Hytte Sirdalen